Vycházka podél Dlouhé stoky

Část skupiny na jednom z přepadů Co znak znázorňuje 18. 4. 2008
Po úspěchu loňské akce Výprava k prameni Lobezského potoka jsem se rozhodl naplánovat akci podobnou, tentokrát ovšem k vodnímu toku, zhotovenému lidskou rukou, bájnému báňskému dílu nazývanému Dlouhá stoka.
Jaro pomaličku probouzelo přírodu a i když byly po ránu louže okolo stoky zamrzlé, břehy už se pomalu začínaly zelenat. Počasí, jakoby bylo na tuto vycházku objednané, od rána svítilo slunce, a tak i nálada pětičlenné skupinky zúčastněných byla vynikající.
Obvyklý problém s dopravou jsme vyřešili tak, že jsme se nechali přivézt autem na Kladskou, kde jsme navštívili hrobku prince Sigismunda Schönburg - Waldenburga. Cestou k hrobce Krtek zjistil, že v Myslivecké hospůdce mění okna, tudíž mají otevřeno a natočí nám pivo. Dali jsme každý po jednom výtečném Chodovárku a mohlo se vyrazit.
Dlouhá stoka vytéká ze severní části Kladského rybníka, kde byl i oficiální start naší vycházky. Protože zpočátku protéká dost podmáčeným územím nalevo od silnice Kladská - Prameny, šli jsme po téhle silnici až k odbočce na Mýtský rybník. Asi dvěstě metrů za touto křižovatkou má být podle www.marianskolazensko.cz zajímavý monument - Danzerův pomník, který jsme se podle popisu zveřejněném na těchto stránkách snažili najít. Bohužel se nám to ale nepodařilo, protože ho pravděpodobně někdo ukradl.
Kousek za závorou stoka zahýbá od asfaltky a míří do Malého rašeliniště Kladských rašelin. V úseku dlouhém asi 500 metrů je koryto rozšířeno a břehy jsou obloženy kameny. Vypadá to velice pěkně a soudě dle měřičských značek okolo břehů budou pravděpodobně práce letos pokračovat.
Po asi 2 kilometrech, kdy stoka kopíruje ve vzdálenosti asi 400 metrů silnici na Prameny, přichází najednou prudká devadesátistupňová zatáčka doleva a koryto se pomalu začíná stáčet zpátky směrem k Mýťáku. V sérii kliček, které jsou vedeny takřka přesně po vrstevnici je spousta stop zvěře a napravo stojí velké krmiště se seníkem (je to v místech, kde snad kdysi stávala hájovna).
Asi 300 metrů před tím než stoka kříží silnici z Litrbachů do Pramenů objevujeme na pravém břehu v lese zchátralou kapli, na které jsou nové krovy. O této stavbě nikdo z nás neměl tušení, proto nás svou existencí dost překvapuje. Když jsem se na ní později vyptával, dozvěděl jsem se zajímavé informace, že uvnitř snad byla socha Krista, který měl ve svém těle soustavu potrubí (že by krvácení z ran??).
Za můstkem přes silnici se stoka přibližuje k Upolínové louce, kterou před Křížky protíná a opět kopírujíce vrstevnici přebíhá na druhou stranu silnice na Novou Ves. Tady ji 600 metrů doprovází zelená turistická značka, která posléze míří k Pluhovu boru.
Kousek za Křížky, kde je asi nejzarostlejší úsek objevujeme polorozbořený kamenný můstek, který vypadá na to, že pochází z doby, kdy celé dílo vzniklo.
Okolí je zde dost podmáčené, tak stoku na chvíli opuštíme a jdeme se do konzumu v Nové Vsi občerstvit. Bohužel se ale zrovna trefujeme do polední pauzy (11.00-14.00 hod), tak před krámkem čekáme do dvou, kdy nám příjemná majitelka servíruje vynikající kafe.
Po téhle pauzičce a svačince už se mírně začíná projevovat únava, a tak původní trasu trochu ošvindlováváme. Vypouštíme zhruba kilometrovou kličku, kterou za Novou Vsí stoka dělá směrem k Lučnímu potoku a po silnici jdeme až na Bílou cestu, kde se s ní opět shledáváme. Po Bílé cestě kráčíme doprovázeni vlevo naší věrnou průvodkyní až ke kótě 776 m n/m, kde stoka prudce odbočuje doprava, podél cesty, značené žlutobílým "psaníčkem". Po ní jdeme až pod Krásenskou rozhlednu, kde je stavidlo Dílce a pamětní deska.
Kousek odsud, směrem k silnici, míjíme vyhlídku Hartwiga Rupperta a opouštíme značenou cestu. Dlouhá stoka tady obtéká Krásenský vrch a kolem bývalého mlýna se řítí do Krásna.
Tady naše vycházka pomalu končí, občerstvením se v restauraci "U Divočáka" a nasednutím na bus do Lokte.
Moje GPS naměřila 27 km (Stoka má do Krásna oficiálně 24 km, ale my jsme odbočili do Nové Vsi a zpět). Cesta byla veskrze příjemná, podél stoky dobře průchozí. Problémy by mohli být v době vzrostlejší vegetace v úseku kolem Křížků, kde bylo dost křoví, ale jinak v pohodě.
Po téhle vycházce je pro mě stále neuvěřitelnější vyprávění mých dvou přátel, kteří prý stoku sjeli v osmdesátých letech na kajacích s pilami v ruce.
Ale pěší vycházku, kterou jsme absolvovali my, mohu jenom doporučit. Je na co se koukat!

Dlouhá stoka hned za Kladským rybníkem (duben 2008) Přepad na Dlouhé stoce u Mýtského rybníka (duben 2008) Původní kamenná zídka na Dlouhé stoce (duben 2008) Romantická zátočina nad Prameny (duben 2008) Jediný původní můstek za Křížky (duben 2008) Dlouhá stoka - Dílce pod Krásenskou rozhlednou (duben 2008)
Související odkazy:
Dlouhá stoka
Komáří rybníky
Mýtský rybník
Kladská
Krásenská rozhledna
TRASA Č. 3 pro MTB "Z Lokte na krásenskou rozhlednu a Křížky kolem Dlouhé stoky"
Trasa č. 2 pro pěší "Z Bečova do Bečova přes Dominovu skalku a Křížky"
Důl Jeroným
Prameny
Poslední aktualizace: