Co znak znázorňuje  Relikviář svatého Maura 

Relikviář svatého Maura byl nalezen 5. 11. 1985 pod podlahou hradní kaple v Bečově. Uložili ho zde pravděpodobně Beaufortové před tím, než museli opustit zámek a republiku pro spolupráci s fašisty, po roce 1945. Zajímavé bylo už jeho objevení. Na stopu totiž přivedl kriminalisty občan USA, který v roce 1984 nabídl československému velvyslanectví ve Vídni, 250 000 dolarů za legální vyzvednutí a odvezení věci, která prý u nás stejně nikomu nechybí. Domníval se, že Češi nemají šanci zmíněnou věc nalézt a odmítal sdělit cokoliv bližšího. Když však už byla téměř sepsána smlouva mezi podnikatelem a ministerstvem zahraničí, začala se o transakci zajímat tehdejší komunistická federální kriminální ústředna, jejíž zaměstnanci, po devíti měsících hledání, kdy věděli prakticky jen to, že se ona věc nachází v okruhu 150 km od Norimberka, relikviář skutečně nalezli.
Z Bečova byl odvezen do Prahy, kde v roce 1991 začala náročná restaurátorská práce, zemní vlhkostí poničené památky. Tyto práce se protáhly na 11 let a přišly na 20 milionů korun. Proces restaurátorských prací je ve světě zcela ojedinělý a s jeho průběhem spolu s dalšími souvisejícími informacemi je možno se seznámit v doprovodné expozici.
Relikviář je zdoben reliéfy, zlatem a pěti sty drahokamy. Je to 138 cm dlouhá dubová truhlice, zhotovená v první polovině 13. století pro ostatky svatého Maura, Timoteje a Jana Křtitele. Své jméno získal po světci umučeném ve 3. století našeho letopočtu, který pokřtil desítky křesťanů. Protože je tato památka velmi citlivá na teplotní a vlhkostní výkyvy, nebude pravděpodobně k vidění pořád.
Jedinou neblahou zprávou, která se drahocenné památky přímo týká, je trojnásobné zdražení vstupenky na hrad a zámek.


Poslední aktualizace: