Co znak znázorňuje  Dávejte si pozor, aby vás na Svatoškách nepřejelo auto ! 

Nechápu sice lidi, kteří chtějí během rekreace dýchat výpary z aut, většinou si od nich lidé do přírody chodí "oddychnout", ale Česká pošta chce pravděpodobně areál využívat komerčně a proto dlouhodobě směřovala k tomu, aby si Němci krásy skalních útvarů mohli vychutnat z otevřených okének automobilů.
To, že tady žijí kriticky ohrožené druhy ptactva a ryb (Sýc rousný, Sokol stěhovavý, Výr velký, Krkavec velký, Jestřáb lesní, Ledňáček říční, nebo lososovité ryby) už tyto "turisty" nezajímá.
Kdo jiný, by ale měl nad nimi držet ochrannou ruku, než ministerstvo, které má ve svém názvu moderní slovní spojení - životní prostředí ?!
Pravděpodobně je cinkot peněz, těmto kompetentním lidem příjemnější na poslech, než houkání "nějakého" výra.
Město Loket se chce proti tomuto rozhodnutí odvolat, věřit však tomu, že se něco změní, je pravděpodobně bláhové. Až tedy půjdete, nebo pojedete na kolech, s dětmi na Svatošky, mějte oči na šťopkách, aby vás nějaký náruživý motorista nesejmul !