Christlův památník

Christlův památník Co znak znázorňuje Christlův památník je kamenný monument stojící v hlubokém lese na Planém vrchu (původně Haid) věnovaný památce významného mnichovského kronikáře Petera Christla. Leží v samém srdci Slavkovského lesa, asi 500 metrů od cesty z Pramenů do Sítin, pod vrcholem, označeném v současných mapách názvem V boru, v nadmořské výšce 843 m n/m.
Peter Christl (1762 - 1834) byl potomkem šlechtického rodu, který přišel po bitvě na Bílé hoře o šlechtické tituly a jmění. Studoval klášterní lyceum v Teplé, poté u piaristů ve Slaném a posléze v Praze. Jeho dobrodružná povaha se ale neslučovala s budoucností duchovního. Mladý Christl se pokusil utéct do Ameriky, byl však ve Švábsku chycen rakouskými verbíři, a tak se nechal naverbovat ke dragounům. V armádě jeho kariéra nabrala rychlý vzestup. Nejprve se dostal do regimentu kyrysníků, kde si vysloužil hodnost "wachtmajstra", později byl za války s Francií vyznamenán za statečnost a povýšen do důstojnické hodnosti rytmistra.
Unaven dobrodružným vojenským životem se ve výslužbě vrátil do rodného Mnichova, kde mu jeho synovec, opat Karel Reitenberger pronajal jeden z tepelských revírů na vrchu Haid.
Lov se stal pro vysloužilého vojáka jedinou zábavou, a tak když během kruté zimy roku 1812 většina divé zvěře pomrzla a nedalo se lovit, neměl jiného rozptýlení a proto začal psát paměti.
Tahle nová aktivita vzdělaného muže tak chytila, že sehnal veškerý dostupný materiál a sepsal kroniku města Mnichova. Objemnou knihu o 1080 stranách dokončil v roce 1814 a věnoval ji opatu Reitenbergovi.
Peter Christl je pohřben v Mnichově, na starém hřbitově za kostelem, neví se však přesně kde.
V upomínku na svého praděda, jednu z nejvýznačnějších postav Mnichova, nechal jeho pravnuk, Vilém Christl vztyčit na Planém vrchu tento kamenný monument. Stojí na místě, kde stávala lovecká chata Petera Christla.

Na památníku je v němčině vytesán tento text:
(volně přeloženo do češtiny)
MONUMENT
Věnováno Peteru Christlovi,
penzionovanému rytmistrovi a KRONIKÁŘI z Mnichova,
jenž počátkem tohoto století
zde lovil a na tomto místě
loveckou chatu postavil.
Zrenovoval vážený
WILHELM CHRISTL 1900.
V tomto hrobě je pochován též lovecký pes Jay


Christlův památník na Planém vrchu (květen 2006)
GPS : N 50° 02.584´ E 12° 45.428´
( Elipsoid: WGS 84, formát souřadnic: hddd°mm.mmm´ )
Související odkazy:
Prameny

Poslední aktualizace: