Rovná - Ebmeth

Rovná - Ebmeth Co znak znázorňuje Původní obec Ebmeth - Rovná stávala kousek níž pod současnou "socialistickou" Rovnou. Byla takříkajíc "za větrem", na rozdíl od své současné jmenovkyně.
Název, jenž se vyvinul z původního Ebnode s polohou obce úzce souvisí. Z němčiny ho lze přeložit jako Rovná (na rovině), což také udělaly úřady v roce 1947, kdy padlo rozhodnutí o jeho počeštění. Neuspěla tak navrhovaná Plánice, která se nejvíc zamlouvala Ústřednímu výboru strany.
První písemná zpráva pochází z roku 1370. Obec je podobně jako spousta okolních uvedena v seznamu leuchtenberských lén.
V roce 1785 bylo v Ebenově, jak se obci také říkalo, evidováno 52 domů. Ves však neměla vlastní svatostánek, proto patřila farností k bývalému Vranovu.
Zhruba o padesát let později již zde stálo 87 chalup s 687 obyvateli, živícími se převážně prací v zemědělství, nebo hornickou činností v nedalekém olověném dole nazvaném Filip Jakub a Jan Baptista. Jeho majitelem byl Georg Hahn z Horního Slavkova a nacházel se poblíž osady Bystřina.
V roce 1840 zde bylo evidováno 531 obyvatel v 73 domech, na konci 19. století už to bylo 82 domů. Svého maximálního růstu dosáhl Ebmeth v roce 1900, kdy zde stálo 91 domů, ve kterých žilo 461 obyvatel.
Úbytek počtu obyvatel souvisel především s odlehlostí obce a s ní spojeným stěhováním lidí za prací, do nově otevíraných uhelných šachet poblíž Falknova. Přes tento úbytek to byl právě přelom devatenáctého a dvacátého století, kdy došlo k největšímu rozvoji spolkové činnosti. V Rovné vznikl spolek dobrovolných hasičů, pěvecký spolek, fungovala zde škola a také hospoda.
Dvacáté století, ovlivněné dvěma světovými válkami, již mnoho radostných událostí do místních dějin nepřineslo. Obětem 1. světové války byl v roce 1927 vybudován pomník nedaleko kapličky, v roce 1930 je v obci evidováno již jen 74 domů a 348 obyvatel.
Počátek konce původní Rovné však způsobila druhá světová válka a následný odsun obyvatel německého původu.
Začleněním obce do VVP Prameny rok po válce bylo pro původní Rovnou konečným ortelem. Většina domů byla za vlády armády pobořena, zbytek vzal za své v padesátých letech při akci "Úklid pohraničí".
Počátkem šedesátých let začala výstavba nové modelové socialistické vesnice Rovná.
Související odkazy:
Socialistická vesnice Rovná
Krásná Lípa
Litrbachy - Čistá
Smrkovec
Třídomí
Vítkov
Vranov
Kostelní Bříza
Lyžařské běžkařské okruhy nad Březovou
Vrch Stolec

Poslední aktualizace: