Háje - Havraní - Rabensgrün

Háje - Havraní Co znak znázorňuje Obec Háje se rozkládá na náhorní plošině nad Krásnem pod jehož katastrální území patří. Není vlastně zaniklou obcí v pravém slova smyslu, protože zde stojí pár domů, ve kterých bydlí lidé, nicméně ve srovnání s minulostí do této kolonky patří.
První zmínka o obci s původním jménem Roobergrun je z roku 1518, z poloviny devatenáctého století pochází nejznámější, německý název obce - Rabensgrün. Od roku 1948, kdy se německé názvy počešťovaly, je používán její současný název - Háje. ONV sice navrhl Havraní, coby odvozenou verzi německého názvu, byl však odmítnut s poukazem, že jde o mylnou etymologii. Název Háje pak byl odvozen z druhé poloviny slova - Grün.
Nicméně pověst, podle které byla obec pojmenována Havraní, nám popisuje jeden smutný příběh.
Kdysi v dávných dobách šli lidé z pole a na malém žebřiňáčku táhli za sebou dítě. Povídali si a ani si nevšimli, že jim během cesty dítě z vozítka vypadlo. Vydali se ho tedy hledat a když dítě našli, mělo od havranů vyklované oči. Na památku této události údajně leží v Hájích kámen (snad smírčí kříž) s "vyklovaným" vnitřkem.

V Hájích vznikla v roce 1789 první manufaktura na výrobu porcelánu. Založil ji místní majitel dvora č. p. 1, sedlák a povozník František Antonín Habertitzl. První "porcelán" pálil sám v malé ležaté peci, ale po zhodnocení výsledků své práce oslovil odborníka z rudolstadtské porcelánky Johanna Gottlieba Sontaga a spolu s ním, modelérem Christianem Ludwigem Drösem a vedoucím malířem Johannem Heindrichem Wellem založil manufakturu. Dalšími podílníky se stali místní statkáři, kteří mu pomáhali celý projekt financovat. Experimenty s kaolinovou hmotou však byly tak finančně náročné, že se v roce 1791 ocitl Habertitzl na mizině. Založil tedy spolu s dalšími podílníky družstvo, jehož vedoucím ustanovil J. G. Sontaga.
Na jaře 1792 Habertitzl umřel, výrobní družstvo však pod vedením Dominika Peschky pokračovalo ve výrobě kameninového střepu (k pravému porcelánu měly výrobky přeci jenom ještě daleko) dál. Výrobu chtěli dokonce rozšířit postavením továrny na pozemku jednoho z podílníků, Johannese Riedla. Roku 1792 získalo družstvo povolení ke stavbě továrny, jejímž pohonem se měla stát voda z řeky Teplé, od majitele panství hraběte Nostice. V následujícím roce ale družstvo rozhodlo, že továrnu postaví v nedalekém Bečově, aby dosáhlo na finanční zvýhodnění nově vznikajích průmyslových oborů za Rakouska - Uherska. Dvorní komerční komise ale zemské privilegium porcelánce z Hájů neodsouhlasila, čímž družstvo zaniklo.
GPS : N 50° 06.911´ E 12° 49.023´
( Elipsoid: WGS 84, formát souřadnic: hddd°mm.mmm´ )
Související odkazy:
Zaniklá obec Ebmeth (Rovná)
Zaniklá obec Litrbachy - Čistá
Zaniklá obec Třídomí
Zaniklá obec Krásná Lípa
Zaniklá obec Vranov
Zaniklá obec Smrkovec
Zaniklá obec Vítkov
Zaniklá obec Lobzy

Poslední aktualizace: