Krásná Lípa - Schönlind

Pohled na Krásnou Lípu kolem 30. let 20. století Co znak znázorňuje Bývalá obec Krásná Lípa ležela kolem rozcestí cest z Kostelní Břízy na Lazy a zaniklou obec Ostrov - Verda, zhruba v místech, kde je dnes vodárenská nádrž. Ta zde byla vybudována v šedesátých letech, coby zdroj pitné vody pro Rovnou a Kostelní Břízu.
Ke svému českému názvu přišla v roce 1923, kdy byl doslova počeštěn původní název německý.
Založena byla pravděpodobně již ve 13. století, první písemné zmínky jsou z roku 1370, kdy je uvedena v seznamu leuchtenberských lén.
Vzhledem ke své nadmořské výšce okolo 650 metrů nad mořem neoplývala úrodnou půdou pro pěstování plodin, pročež jako nepříliš výnosná často měnila majitele. Obyvatelstvo se zde přesto živilo buďto pěstováním obilí, lnu, brambor a chovem hovězího dobytka, nebo jako dřevorubci, či uhlíři. Později našli někteří obyvatelé práci v železné huti a na hamru, kde se tavilo a zpracovávalo v okolí vytěžené železo.
Od počátku 16. století až do svého odchodu ze země v roce 1628, byl držitelem vsi Jeroným ze Štampachu.
V polovině 17. století získal ves Adam Melchior z Mossern, držitel Rovné a Vranova. V té době žilo v Krásné Lípě a okolí 20 hospodářů se svými rodinami a čeledí.
Ve století osmnáctém držel statek Krásná Lípa Ferdinand ze Schönau a obec měla 79 stavení.
V roce 1810 jej získal významný podnikatel Jan David Starck, který k němu v roce 1814 přikoupil sousední Týmov a následně předal tento majetek svému nejstaršímu synovi, Josefu Karlovi. Ten postavil v roce 1826 v Krásné Lípě železnou huť, která však fungovala jen do roku 1837. Již jako nefungující ji roku 1841 daroval obci, která ji nechala přestavět na školu.
Aby měl surovinu pro hamr, který byl stále v provozu, přikoupil J. K. Starck v roce 1838 důl Karel Vojtěch na železnou rudu v Pramenech a další dva železné hamry v Lazech i s příslušnými budovami, vysokou pecí a všemi zásobami železné rudy. V Lazech se potom tavilo už jen pár let, hamr v Krásné Lípě však vyráběl lopaty, motyky a další nářadí ještě koncem 19. století.
V roce 1847 dosáhla obec největší zalidněnosti. Žilo zde 880 obyvatel ve 109 domech.
Roku 1850 se Krásná Lípa stala samostatnou obcí, po útlumu průmyslu však začalo obyvatel ubývat. Evidováno jich zde bylo již jen 650.
V roce 1910 bylo evidováno 109 domů a 562 obyvatel, v roce 1936 124 domů a 570 obyvatel.
Nejvýraznější ranou do dějin Krásné Lípy, byl podobně jako v ostatních obcích oblasti Slavkovského lesa odsun německého obyvatelstva po druhé světové válce. Nové osídlence se do nehostinného, tvrdého kraje nedařilo získat, a tak bylo území v roce 1948 začleněno vojáky do "Vojenského újezdu Prameny". Ti pak, podobně jako v jiných obcích dokonali dílo zkázy, udělali si z opuštěných domů terče a Krásnou Lípu prakticky srovnali se zemí.
Dělostřeleckou palbu nepřežil ani starobylý zámek, který zde postavili Štampachové v roce 1588. Zbylo z něj jen pár zavalených sklepů, dávajících tušit, jak asi vypadal.
Z celé obce tak do dnešních dnů zůstal zachován pouze zarostlý židovský hřbitov, na který se dostanete, pokud se vyšplháte po pěšině, vedoucí od hráze nádrže nahoru, do březového hájku. Jak můžete vidět na snímcích níže, rozhodně ale není důstojným místem spočinutí početné židovské komunity, obývající kdysi tuto obec (ze 109 domů Krásné Lípy totiž žili občané židovského původu ve 37).
Nedaleko hřbitova stávala kdysi židovská synagoga, která na rozdíl od té sokolovské, nebo kynšperské nebyla vypálena, ale zatopena údolní nádrží. Její trosky jsou údajně dodnes na dně této přehrady.
Zbytky zámku v Krásné Lípě (květen 2007) Probořené sklepení zámku v Krásné Lípě (květen 2007) Poničená boží muka v Krásné Lípě s letopočtem 1839 (květen 2007) Židovský hřbitov v zaniklé Krásné Lípě (červenec 2003) Jeden z náhrobků židovského hřbitova (červenec 2003) Během vegetačního období jsou náhrobky zarostlé vším možným (červenec 2003)
GPS ( Zámek ) : N 50° 05.722´ E 12° 38.340´
( Elipsoid: WGS 84, formát souřadnic: hddd°mm.mmm´ )
Související odkazy:
Zaniklá obec Litrbachy - Čistá
Zaniklá obec Třídomí
Zaniklá obec Vítkov
Zaniklá obec Vranov

Poslední aktualizace: