Křížky   -  817 m n/m

Křížky od silnice na Novou ves Co znak znázorňuje Ochrana nad Křížky (nazývanými též Tři kříže) byla vyhlášena v roce 1962. Celá oblast je součástí hadcového území, největšího v Čechách, do kterého patří i další NPP Slavkovského lesa: Pluhův bor, Dominova skalka a Vlček. Národními přírodními parky byly vyhlášeny zejména kvůli výskytu ojedinělých druhů rostlin. Hojně je zde zastoupen Vřesovec pleťový, Vřes obecný a Zimostrázek nízký. Z lučních druhů je přimíšen Vemeník dvoulistý, Prha horská a Vratička měsíční, z lesních druhů vázaných na serpentinit zde roste Hvozdík lesní. Zvláštností je zakrslá forma Jalovce obecného a typické druhy kapradin - Sleziník hadcový a Sleziník nepravý, které rostou ve štěrbinách a na úpatí skalek. Vyskytuje se zde i kriticky ohrožený Svízel sudetský a zejména nejznámější endemit Rožec kuřičkolistý.
Na vzniku této unikátní lokality se svým dlouhodobým působením podílel i člověk. Svůj významný podíl na výskytu tohoto společenství rostlin měla totiž krom jiného i extenzivní pastva, která byla v těchto místech odedávna hlavním zdrojem obživy lidí. V dnešní době se snaží správa CHKO tuto činnost obnovit a proto můžete na Křížcích často spatřit stádo pasoucích se koz.
V roce 1979 byla na Křížcích vybudována naučná stezka, o jejíž existenci se mezi botaniky stále vede spor. V rámci výzkumu a snad i možnosti snížení devastace byla proto tato naučná stezka uzavřena. Na celé území je vstup zakázán a porušení tohoto zákazu je pokutováno 50 000 Kč. Je to velká škoda, protože nahoře je parádní výhled. Vrchol je osazen výhledovou růžicí z leštěného hadce, na které je zobrazen směr a vzdálenost od okolních kopců. V 80. letech zde byla i vrcholová kniha a stálá služba z řad ochranářů na požádání podávala podrobnější výklad o celé lokalitě.
Tři kříže impozantně se tyčící do kraje zde byly vztyčeny v roce 1859, jako díkuvzdání za vyléčení nemocných bratrů.
Vzhledem k poloze a strategičnosti tohoto výrazného vrcholu nemohly Křížky (Dreikreuzen), v překotné poválečné době uniknout ani pozornosti Ministerstva národní obrany, pod jehož správu oblast, začleněná do VVT (Vojenský výcvikový tábor) Kynžvart, patřila. Existuje archivní dokument z roku 1947, ve kterém se řeší umístění otočné dělostřelecké věže RO 4 právě zde. Spolu s dalšími věžemi RO 1 na vrchu Kozák (747 m n/m), RO 2 na Paseckém vrchu (743 m n¨m) a RO 3 na vrchu Letná (600 m n/m) měly vytvořit obranný prostor, zamezující přístup vojsk ze západu.
Tyto plány naštěstí nestihly vojáci realizovat, a tak se můžeme potěšit pohledem na kus krásné a ojedinělé přírody.

Křížky od Dlouhé stoky Křížky Křížky - detail Vřesovec pleťový
Související odkazy:
Krudum
Lesný
Podhora
Rožec kuřičkolistý
Dlouhá stoka
TRASA Č. 2 " Z Bečova do Bečova přes Dominovu skalku a Křížky"
TRASA Č. 3 "Z Lokte na krásenskou rozhlednu a Křížky, kolem Dlouhé stoky"
Poslední aktualizace: