Lobzy - Lobs

Lobzy Co znak znázorňuje Obec Lobzy by vlastně pod heslo "zaniklé obce" ani patřit neměla, protože stále existuje. Kdyby však navštívil nějaký pamětník původních Lobzů, z doby před 100 lety, ty dnešní, asi by se notně podivil.
Lobzy leží na náhorní planině, ohraničené Zlatým a Paseckým vrchem. Jejich název pochází pravděpodobně ze staroslovanského slova "Lobez", znamenajícího podemílání, což je v souvislosti s nedalekým Lobezským potokem docela výstižné.
První písemná zpráva pochází z roku 1370, kdy jsou Lobzy na seznamu leuchtenberských lén.
Kolem roku 1525 byly Lobzy rozděleny na tři části. První část podléhala radě města Lokte, druhá Kynšperku a třetí Sokolovu.
Mezi nejvýznamnější památky této farní vsi patřil bezesporu kostel svatého Vavřince, který byl v době luteránské reformace obsazen protestanstkým predikantem. Podobně jako v dalších odlehlých obcích Slavkovského lesa byl problém zajistit pro místní faru duchovního, a tak luteránská víra přetrvávala u místních obyvatel, i přes přísné zákazy, ještě dlouhou dobu po porážce českých stavů na Bílé hoře.
Část Lobzů, která byla po Bílé hoře zkonfiskována Šlikům, koupil sokolovský šlechtic Otto Nostic a začlenil ji do svého lipnického panství. Další část připadla Adamu Melchiorovi z Mossem a třetí část, do které patřili i takzvaní radní sedláci, podléhala i nadále radě města Sokolov. Té se však tito vzpurní poddaní vzepřeli, odmítali robotovat, a tak byli v roce 1715 na šest neděl vsazeni do želez v sokolovském arestu.
V polovině osmnáctého století patřily již celé Lobzy Nosticům.
Obyvatelstvo se živilo převážně dobytkářstvím a zemědělstvím. Pěstovalo se zde obilí, brambory, ale také chmel.
V sedmdesátých letech 18. století čítala obec 37 domů. Z písemných pramenů je též známo, že minimálně od roku 1757 fungovala v obci škola. Zajímavostí je, že téměř po dvě století v ní zajišťoval výuku učitelský rod Krausů, v němž se učitelské povolání dědilo z otce na syna. Z této dynastie byl pro současnost nejvýznamnějším Karel Kraus (1764-1826), který v roce 1816 věnoval Nosticům sbírku "Lobser Liederhandschrifz" (Lobezská sbírka lidových písní). V jejím rukopise bylo sebráno 47 místních lidových písní s udáním jejich původu a zaznamenáním melodie. Písně pocházely z několika vsí Slavkovského lesa. Sbírka, jež je nesmírně cenným dokumentem lidového umění tehdejších obyvatel byla v roce 1975 vydána v krajanských časopisech v Německu.
V roce 1850 se Lobzy staly samostatnou obcí, ke které patřily ještě osady Kamenice, Milíře pod Krudumem, Novina a Paseka. V roce 1869 zde bylo evidováno 41 domů, ve kterých bydlelo 246 obyvatel.
Přelom století devatenáctého a dvacátého byl pro Lobzy obdobím společenského rozkvětu. V roce 1893 zde vzniklo zemědělské kasino a o čtyři roky později hasičský spolek. Po zavedení autobusové linky ve dvacátých letech nastal také rozvoj turistiky, zejména zimních sportů. Právě na tuto tradici chce navázat snaha nadšených správců Lyžařských běžkařských okruhů. Svoji základnu totiž vybudovali právě v Lobzech, které díky tomu v poslední době ožívají.
Ale zpět do dávných let. Náhlému rozkvětu náhorní obce udělaly drsnou přítrž dvě světové války a následné vystěhování původních obyvatel v roce 1946. Podle záznamů učitele Franze Fenkla zde v roce 1946 žilo 387 obyvatel, z nichž muselo nuceně obec opustit 339. Zbylých 48 lidí bylo vystěhováno po zřízení VVP Prameny, do jehož teritoria Lobzy patřily v letech 1946 - 1954. Během vojenské správy byla původní obec srovnána se zemí.
Oživením zašlé slávy Lobzů se měla stát výstavba farmy a vybudování nové osady pro zaměstnance statků v šedesátých letech. Eternitové domy, které tady na bývalé návsi byly postaveny, ale působí ve zdejší krajině trochu podivně.

Lobzy 1910
GPS : N 50° 08.107´ E 12° 41.055´
( Elipsoid: WGS 84, formát souřadnic: hddd°mm.mmm´ )
Související odkazy:
Zaniklá obec Ebmeth (Rovná)
Zaniklá obec Litrbachy - Čistá
Zaniklá obec Třídomí
Zaniklá obec Krásná Lípa
Zaniklá obec Vranov
Zaniklá obec Smrkovec
Zaniklá obec Vítkov
Kostelní Bříza
Rovná
Lyžařské běžkařské okruhy nad Březovou

Poslední aktualizace: