Moučné pytle na Jelením vrchu

Moučné pytle nad Doubím Co znak znázorňuje Přírodní památka Moučné pytle se nachází na Jelením vrchu (644 m n/m), při zeleně značené cestě z Karlových Varů do Horního Slavkova, asi 1 km od hájovny Bor. Odbočka k lokalitě není příliš patrná a už vůbec ne značená. Je asi 100 metrů před turistickým odpočívadlem u kterého je dřevěný kříž s Kristem a vede lesem, prudce nahoru (směrem od Varů nalevo).
Odborně se "pytle" nazývají typickým mrazovým srubem, vzniklým blokovou odlučností při zvětrávání žulového vrcholového skalního výchozu.
Z dávných dob se však dochovalo vysvětlení mnohem prozaičtější a pro mnohé možná srozumitelnější. Podle jedné z lidových pověstí se totiž jedná o zkamenělý náklad lakomého sedláka. Tak si můžete vybrat !
V každém případě se ale vyplatí na Jelení vrch vystoupat, protože kromě vskutku zajímavých skalních útvarů je z něj nádherný výhled ! Na severozápadě se tyčí vrch Suk a mohutné údolí řeky Ohře, na severovýchodě rozhledna Diana a údolí řeky Teplé a na východě pak mohutné vrchy nad Stanovickou přehradou.
Zvláště chráněné území má rozlohu 0,6 ha a ochranu nad ním vyhlásila Správa CHKO Slavkovský les v roce 1997.

Moučné pytle na Jelením vrchu nad Doubím (duben 2006)
GPS : N 50° 10.928´ E 12° 49.601´
( Elipsoid: WGS 84, formát souřadnic: hddd°mm.mmm´ )
Související odkazy:
Čedičové varhan u Hlinek
Poslední aktualizace: