Ostrov - Verda - Wöhr

Ostrov, Verda Co znak znázorňuje Zaniklá obec Ostrov stávala v přenádherné přírodě, na náhorní plošině mezi Kostelní Břízou a Smrkovcem. První zmínka pochází z roku 1370 a ves je zde jako leuchtenberské léno evidována pod názvem Werde, neboli místo navrchu. To je velice výstižné, protože místo, kde Ostrov stával je opravdu na vyvýšeném místě s výhledem do širokého okolí, jakémsi ostrově, obklopeném okolními lesy.
Pojmenování obce se léty různě transformovalo. V roce 1446 byla například obec zapsána, jako Wird, později se setkáváme s tvary Werda, nebo Werd. V roce 1848 je ustanoven německý úřední název obce - Wöhr. Ten je v roce 1923 počeštěn na Verda.
Další změnou názvu prošla obec v roce 1948. ONV prý tehdy navrhoval názvy Výr, nebo Výrava podle toho, že v okolí žili výři. Tenhle návrh ovšem neprošel, a tak soudruzi odsouhlasili název Ostrov, snad jako volný překlad německého slova "wert".
Ostrov, jako kolonizační vesnice byl rozdělen mezi několik majitelů. V 16. století patřil soudně pod Kynšperk, některe z usedlostí a dvorů vlastnili Jobst z Hlavna, nebo Jeroným ze Štampachu.
Po třicetileté válce patřila část ke statku Žitná Anny Margarety z Hlavna a část vlastnil bohatý Adam Melchior z Mossern.
V polovině 18. století patřila část stále ke statku Žitná Kryštofa Arnošta z Bigato a část ke Krásné Lípě Erdmanna Ferdinanda ze Schönau.
Kolem roku 1847 je zde evidováno 52 domů, ve kterých žilo 343 obyvatel. Děti ze vsi a okolí (Týmov, Hinterhäuser), kterých bylo kolem osmdesáti navštěvovali místní školu. V roubeném části stavení se nacházela třída, ve zděné pak učitelský byt. Škola byla kompletně přestavěna v letech 1904 - 1905.
V roce 1877 se Ostrov stal samosprávnou obcí, počet obyvatel však neustále klesal. Vydělávat si na živobytí v drsném podnebí nebylo jednoduché. Úroda z chudých políček stačila s bídou na obživu, chov dobytka na tom nebyl o mnoho lépe, a tak většině práceschopných lidí nezbývalo nic jiného, než docházet z hor za prací do průmyslového Sokolovska.
Těsně před druhou světovou válkou zde žilo 230 obyvatel.
........
Ostrov Verda kolem roku 1900 Louka před zaniklou obcí Verda (květen 2007) Základy bývalých domů - Ostrov Verda (květen 2007) Němý svědek zapomnění - Ostrov Verda (květen 2007)  Třímetrový pomník v zaniklé obci Ostrov - Verda (květen 2007)
GPS : N 50° 05.213´ E 12° 36.955´
( Elipsoid: WGS 84, formát souřadnic: hddd°mm.mmm´ )
Související odkazy:
Krásná Lípa
Litrbachy - Čistá
Smrkovec
Třídomí
Vítkov
Vranov
Ebmeth - Rovná
Lobzy
Poslední aktualizace: