Rovná - socialistická vesnice

Rovná - pohled od severu Co znak znázorňuje Nepřipravený návštěvník horské obce Rovná, bude pravděpodobně nad zážitkem, který mu poskytne pohled na tuto první socialistickou vesnici, udiveně kroutit hlavou. Panelákov postavený na náhorní plošině Slavkovského lesa, kde se vítr prohání i když se jinde nehne ani lísteček, působí opravdu podivně. Vše je ale třeba brát v historických souvislostech, i když ne vždy je to lehce pochopitelné.
O výstavbě "socialistické vesnice" se začalo uvažovat už v 50. letech, za éry Vojenských statků, obhospodařujících tuto oblast pro VVP Prameny. Soudruzi si tehdy nechali vypracovat podrobnou studii na přestavbu Kostelní Břízy, ve střediskovou obec socialistického typu. Místní Národní Výbor o výstavbu, která zahrnovala nejenom velké zemědělské objekty, ale také příslušnou občanskou vybavenost (byty, školu, školku, jesle, obchodní dům a také zdravotní a sportovní areál) velmi stál, a tak nesl s nelibostí, když nejvyšší státní a stranické orgány rozhodly, že projekt zrealizují na nedaleké Rovné. Všem, znalým místních poměrů, přitom bylo ihned jasné, že místo, které si ti, kteří poroučeli větru dešti vybrali, nebude asi to pravé ořechové. Na tyto názory ale nebyl brán zřetel, a tak se počátkem šedesátých let začalo stavět.
Od 1. 1. 1969 začal na Rovné fungovat Místní národní výbor.
Zajímavostí je, že už v roce 1975 bylo ve stranickém materiálu kritizováno umístění socialistické vesnice. Architekti se podle tohoto dokumentu měli poučit a vystavět Rovnou na místě původní Rovné (Ebmeth), která ležela v údolí směrem k Bystřině, takže byla chráněna před větrem a nepohodami.
Socialistická vesnice Rovná byla vybudována podle sovětského vzoru, jako účelová ves pro pracovníky v zemědělství podle hesla: "Společně pracovat, společně bydlet, společně se bavit !" Kromě paneláků bylo vystavěno také středisko občanské vybavenosti s typickými obřími průchody (v tom proskleném měla být údajně zimní zahrada), kde do dnešních dnů přežily školní jídelna, kinosál, prodejna Jednoty (dnes COOP) a restaurace.
Protože "panelákoví Jezedáci" dostávali deputát, přistavěli k panelákům prasečí chlívky a začali v nich chovat pašíky. Snad právě proto jí byl v 70. létech udělen titul "Ukázková vesnice". Z dnešního pohledu vypadá tato "pocta" jako odpustek za to, že soudruzi prostě někde udělali chybu.
V současnosti bydlí na Rovné 575 obyvatel a podle místního starosty : "Kdo měl peníze, tak šel pryč." Většina tak přežívá na sociálních dávkách.
Ke cti Rovné přičtěme rozhodně fungující a výborně zásobený obchod s potravinami a otevřenou restauraci. Tato zařízení ocení kromě místních v létě zejména cyklisté a v zimě běžkaři. Rovná se totiž od zimní sezóny 2005/2006 stala významným bodem lyžařských běžkařských okruhů nad Březovou. A věřte, že možností občerstvit se, není v těchto končinách zrovna nazbyt !

V roce 2002 získala obec Rovná výroční cenu Euregia Egrensis za podporu česko - německých vztahů. Prestižní ocenění bylo uděleno za pořádání pravidelných setkání lidí z venkovských oblastí pohraničí, na kterých Rovná spolupracuje s katolickými společenstvími z německé strany hranice.
Rovná - socialistická vesnice (říjen 2005) Rovná - zde měla být zimní zahrada (říjen 2005)
GPS ( Jednota ): N 50° 06.265´ E 12° 40.091´
( Elipsoid: WGS 84, formát souřadnic: hddd°mm.mmm´ )

Související odkazy:
Zaniklá obec Ebmeth (Rovná)
Zaniklý Vranov
Zaniklá obec Krásná Lípa
Litrbachy - Čistá
Smrkovec
Vítkov
Kostelní Bříza
Lyžařské běžkařské okruhy nad Březovou
Vrch Stolec

Poslední aktualizace: