Uhelný vrch (Trauben Berg)  -  773 m n/m

Uhelný vrch od Nových Kounic Co znak znázorňuje Výrazný čedičový vrchol se tyčí mezi Dražovem a Rybničnou.
Ve středověku se zde těžilo železo, jež se hutnilo v Rybničné a Javorné.
Ke svému dnešnímu názvu ale přišel díky jinému nerostu. Od roku 1880 se totiž na jeho úpatí, takzvaným pilířováním, těžilo hnědé uhlí v dole Josef Jiří. Majitelem byl Eugen Pilz a například v roce 1900 se zde vytěžilo 2114 tun uhlí. Důl byl provozován do roku 1912 a znovu otevřen v roce 1917. V roce 1923 důl odkoupila Chemická společnost Bituma Karlovy Vary, která zde těžila bituminózní uhlí. To dopravovala pozemní lanovou dráhou do vlastní továrny na montánní vosk. Její ruiny dodnes stojí blízko silnice z Hlinek do Nové Kounice (3 km od Hlinek) a v dnešní době jsou využívány hráči paintballu.
V roce 1926 byly vhodné zásoby uhlí vytěženy a o tři roky později byl důl zlikvidován. Nedaleko něho byl další důl - Trojice, taktéž v majetku firmy Bituma. V něm bylo například v roce 1920 zaměstnáno 135 dělníků, ale byl vytěžen ještě o 4 roky dříve, než Josef Jiří, a uzavřen v roce 1922.
Zajímavostí je, že v roce 1957 byla na tomto území obnovena těžba uhlí povrchovým způsobem, jako reakce na nedostatek uhelných zásob v dole Josef Jan v nedaleké Pile. Uhlí však nebylo vhodné ani k výrobě briket, ani montánního vosku, a tak byla těžba definitivně ukončena.
Památkou na toto období, kromě již zmíněné ruiny továrny, jsou vytěžené haldy, které se občas za horkých letních dní samovzněcují.
Uhelný vrch je ve starších mapách označen výhledovou značkou. V současnosti je ale bývalé výhledové místo překryto poměrně vysokými stromy.
Podobně jako tomu bývá u jiných výrazných vrcholů je také zdejší hora opředena pověstmi. Podle jedné z nich zde roste rostlina se vzácnými léčebnými účinky, v další se pak hovoří o zde sídlícím králi trpaslíků, který se zamiloval do krásné princezny z nedalekého vrchu Homolka. On i jeho milá byly ale v den své svatby zlou kouzelnicí proměněni v kámen.
Cesta na vrchol vede z nedaleké Rybničné, kolem Zámeckého rybníka a mírně stoupá až pod samý vrchol, kde je třeba ji opustit a mezi statnými buky vyšplhat nahoru.
Na vrcholu jsem kromě vrcholového kamene našel povalený patník s červeně natřenou špičkou. Snad pozůstatek staré turistické značky, protože představa, že by tudy v minulosti vedla nějaká cesta se mi zdála dost nepravděpodobná.

Vrchol Uhelného vrchu (květen 2008) Povalený patník na Uhelném vrchu (květen 2008) Uhelný vrch od Dražova (duben 2006) Bývalá továrna na montánní vosk u Nových Kounic (květen 2008)

GPS - vrchol : N 50° 08.636´ E 12° 54.759´
( Elipsoid: WGS 84, formát souřadnic: hddd°mm.mmm´ )
Použité zdroje:
Ing. Jaroslav Jiskra "Z historie uhelného hornictví na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku", Repropag 1993
http://www.becov.cz/turistika/vyletni-mista-okoli-becova/uhelny-vrch-772-m/
Arnika 11/1979

Související odkazy:
Buková
Kozák
Krudum
Křížky
Lesný
Lysina
Podhorní vrch
Stolec
Stránisko

Poslední aktualizace: