Co znak znázorňuje  Trasa č. 2 
"Z Bečova do Bečova přes Dominovu skalku a Křížky"


Trasa: Bečov-Dominova skalka - 6 km, Pluhův Bor - 8 km, Křížky - 10 km, Nová ves - 14 km, Bečov - 19 km.
Terén: asi 60 % po asfaltu, zbytek lesní cesty, místy louky s mokřinami.
Možnost občerstvení: hospoda "Na rejpalce" - Nová ves, nevaří se, Bečov
Poslední prošlápnutí: 4. 11. 2001


Do Bečova můžete dojet buď autobusem, vlakem, nebo autem. Od vlakového nádraží se napojíme na zelenou turistickou značku a po silničce na Novou ves stoupáme vzhůru. Místy je tu poměrně slušný výhled na bečovský hrad a zámek a na trať do Mariánských Lázní. Asi po kilometru a půl zahýbá značená cesta doleva, na lesní cestu, kde chvilku klesá, ale potom mírně stoupá prakticky až k místu, kde přetíná asfaltku mezi Loukou a Novou vsí. Hned za silnicí se nachází Dominova skalka, která je zajímavá výskytem unikátní květeny. Pokud máte žízeň, můžete si natočit Novoveskou kyselku, když si zajdete po silničce asi 500 m doleva. Za silnicí se travnatá cesta mění v příjemnou lesní asfaltku a hned na jejím začátku můžete vidět rašelinná jezírka, která jsou přímo typická pro celou oblast Slavkovského lesa. Kousek za nimi je po pravé straně ideální seník pro slušné nocležníky. (nezkoušel jsem, ale dle mého odhadu by se tam pohodlně vyspalo tak osm lidí) Po asfaltce jdeme asi 2 km na Pluhův bor, kde ji opustíme (pokračuje dál na silnici na Prameny) a zahneme doprava do lesa, stále po zelené turistické značce. Asi po 2 km přijdeme ke Dlouhé stoce a před sebou už vidíme hadcovou skalku se třemi kříži, mocně vystupující nad okolí. Dobří skokani mohou Dlouhou stoku přeskočit, ti druzí přebrodit, nebo pokračovat po zelené k můstku, my se však vydáme přímou cestou vzhůru ke Křížkům. Tady ovšem pozor, protože je sem zákaz vstupu. (Pro ty, kdož se nebojí, že tady náhodou potkají nějakého ochranáře, mohu doporučit parádní výhled a orientační výhledovou tabuli přímo u Křížů). Po pokochání se krásným výhledem, sejdeme na silničku z Pramenů a po ní vpravo pokračujeme po náhorní plošině k Nové vsi. Cestou se nám po levé straně zjeví krásenská rozhledna. Asi po necelých 4 km dojdeme do Nové vsi, trošku zchátralé, zapomenuté, socialistické vesnici, kde se dá slušně napojit v místní hospodě "Na rejpalce". Mají tu dobrý Chodovar a pár tyčinek a tatranek. Po občerstvení projdeme vesnicí a před jejím koncem zahneme doleva na Starý dvůr. Po silnici klesáme asi 5 km až do Bečova.
Mapku s vyznačenou trasou si můžete prohlédnout zde (100 kb).

Poslední aktualizace: