Město Čistá - Lauterbach

Bývalé náměstí s kostelem archanděla Michaela v Čisté Co znak znázorňuje Bývalé Město Litrbachy leželo na obou stranách staré cesty z Bečova do Sokolova ( dnes křižovatka Krásno - Prameny - Sokolov ). Název dostalo podle potoka Luterbach, který tudy tekl a v jehož povodí se od první poloviny 14. století začalo s rýžováním cínu. Nejdříve se jmenovalo Lauterbach Stadt, v období první republiky počeštěně Město Litrbachy a od 5. 2. 1948 byl jeho název oficiálně stanoven na Město Čistá, který nejvíce odpovídal původnímu německému názvu. První písemné zprávy o Čisté pocházejí z roku 1370, kdy je uvedena v seznamu leuchtenberských lén. V 16. století již patřila do soustavy lén, patřících hradu Lokti, spravovaného Šliky.
V prvních desetiletích 16.století, v době vlády Pluhů z Rabštejna na bečovském panství, dochází k velkému rozmachu těžby cínu.
V roce 1547 zkonfiskoval císař Ferdinand I. bečovské panství Kašparu Pluhovi z Rabštejna za účast v povstání českých stavů a města Horní Slavkov a Krásno byla poté povýšena na královská horní města, která příslušela k Vrchnímu hornímu úřadu v Horním Slavkově. Méně významná Čistá se povýšení dočkala později, až 20. 6. 1551, kdy jí bylo uděleno právo užívat svou vlastní značku k označení zde vyrobeného cínu a mohla používat svoji pečeť a městský znak. Toto období bylo obdobím největšího rozkvětu. Byl postaven kostel, město mělo svůj vlastní pivovar, sladovnu, lázně, jatka a městský vodovod.
Po vypuknutí třicetileté leté války začal postupný pokles těžby cínu, který byl dovršen v jejím průběhu. To mělo za následek hospodářský úpadek města spojený s velkým odlivem obyvatel. Protože se hornickou činnost už nepodařilo v původním rozsahu obnovit, obyvatelé se museli přeorientovat na dobytkářství, řemeslnou a domácí výrobu a také na obchod.
V roce 1772 postihl město katastrofální požár, ve kterém shořel kromě mnoha domů i původní kostel, radnice a s ní i většina písemností. Nový kostel, zasvěcený archandělovi Michaelovi byl na stejném místě postaven v letech 1774 - 1775, podle návrhu Wenzela Hausmanna z Teplé.
Nedlouho po požáru byla kvůli úpadku hornické činnosti zrušena horní a městská práva. Od roku 1784 až do svého zrušení, spravoval Čistou Krajský úřad v Lokti.
Měšťané se sice stále snažili o posílení významu města, zejména obnovení těžby cínu, to se jim však vzhledem k vytěženým ložiskům nikdy nepodařilo. Definitivní konec hornictví pak udělal rok 1825, kdy byla těžba úplně zastavena. Hospodářská stagnace ve městě se potom projevovala zastavením nové výstavby a stálým úbytkem obyvatel.
V roce 1843 tady bydlelo 2082 obyvatel v 274 domech, v roce 1900 to bylo 1634 lidí a 261 domů a v roce 1939 už jenom 1000 obyvatel.
V roce 1918 patřila Čistá k nově vzniklé Československé republice, ve třicátých letech ji ovládla Sudetoněmecká strana a po mnichovském diktátu v roce 1938 patřila k územím odtrženým od ČSR a do města vstoupila německá armáda. Národnostní složení obyvatel bylo vetšinou německé, snad i právě proto odevzdali ve volbách do říšského sněmu 100 % hlasovacích lístků pro navrženou nacistickou kandidátku.
Dne 8. května 1945 vstoupily do města oddíly 3. americké armády generála Pattona a v letech 1946-47 byl proveden odsun německého obyvatelstva. Na jaře roku 1946 byla Čistá začleněna do vojenského výcvikového prostoru "Vojenský újezd Prameny" a museli se z ní vystěhovat i poslední obyvatelé. Brzy poté, v roce 1948 ji po nácviku bojových akcí zcela zničila dělostřelecká palba, při natáčení insruktážního snímku "Boj o osadu", štábem tehdejšího ministerstva národní obrany.
Tím se uzavřela smutná historie královského horního města, které nesmělo být v dobách totality dokonce ani uváděno v mapách.
Čistou tak dnes připomíná už jen dřevěný kříž v místech bývalého hřbitova a kamenný pomníček v místě bývalého náměstí, který zde byl postaven na počátku devadesátých let. Od roku 2001 si zde můžete přečíst informační tabuli a prohlédnout plán bývalého města.

Plán bývalého Města Čistá Litrbachy 1905 Litrbachy 1908 Tam, kde dnes rostou Bolševníky stály kdysi domy Zde stával hřbitov
GPS : N 50° 05.980´ E 12° 43.800´
( Elipsoid: WGS 84, formát souřadnic: hddd°mm.mmm´ )

Související odkazy:
Zaniklá obec Krásná Lípa
Zaniklá obec Smrkovec
Zaniklá obec Třídomí
Zaniklá obec Vítkov
Zaniklá obec Vranov
Historické snímky zaniklých obcí
Trasa č. 1 "Z Lokte na Kladskou a zpět" .
Důl Jeroným
Pochod smrti žen z koncentračního tábora ve Svatavě

Poslední aktualizace: