Špičatý kámen v Lokti  -  420 m n/m

Špičatý kámen Co znak znázorňuje Špičatý kámen je dobře viditelný žulový pilíř, tyčící se nad řekou Ohří, ve svahu, naproti mostu u porcelánky Epiag. Dříve tvořil malebný celek, spolu s evangelickým kostelem Svatého Jana Křtitele a hřbitovem s kaplí, stojícím na jeho úpatí. Z kostela se zachovaly do dnešních dnů jen polorozbořené základy a z hřbitova jediný náhrobek, pod kterým by měl být pochován místní fyzik August Maria Glückselig (1809 - 1870), který sepsal knihu o loketských křížích "Der Elbogner Kreis des Königreichs Böhmen". Na vrcholu skalního zubu je od roku 1998 opět železný kříž, který zde vztyčila skupinka nadšenců z Lokte. Je kopií kříže původního, jehož zajímavý osud stojí za to, si připomenout.
Kříž zde byl postaven snad již na počátku sedmnáctého století, jako díkůvzdání za to, že jeden mladík, který spadl z této skály, tuto nešťastnou událost ve zdraví přežil a jakoby zázrakem, se mu nic nestalo. Tento kříž, s liliovitým zakončením ramen zdobil vrcholek skály až do třicátých let našeho století, kdy byl z iniciativy významného zdejšího historika a badatele, profesora Zimmermanna a studentů místní reálky, přenesen do Markrabského domu v areálu loketského hradu, kde bylo v té době městské muzeum. Odsud, se ovšem, podobně jako celá řada dalších exponátů, během válečných a poválečných let ztratil.
Naštěstí si ho dnes, díky úsilí zdejších "obroditelů" můžete opět prohlédnout a pokochat se zajímavým výhledem na Loket s hradem, náměstím a majestátním vrchem Robič, na druhé straně řeky.
Související odkazy:
Loket
Krátká vycházka na Špičatý kámen a Šibeniční vrch
Krudum
Podhorní vrch
Křížky
Lesný
Poslední aktualizace: