Arnika Horská

Arnika horská - květina, jíž má ve znaku CHKO Slavkovský les.
( 2002 )